Công ty TNHH Trần Thanh Danh.

Chuyên cung cấp ống thép đen khu vực miền Bắc.

Website: http://ongthepden.com.vn/