Nhằm cung cấp các dịch vụ GIA CÔNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM cho thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt phần mềm phục vụ quản lý kinh doanh cho doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước. YoungIt với đội ngũ kỹ sư phần mềm, chuyên viên tư vấn nghiệp vụ, quản trị dự án và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, YoungIT có khả năng cung cấp các giải pháp theo yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước trên nền tảng công nghệ mới nhất.

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

1. KHẢO SÁT YÊU CẦU

Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong tiến trình phát triển phần mềm. Do vậy, ngay từ khi bắt đầu dự án, đội ngũ tư vấn, cán bộ quản lý dự án, đội ngũ kiểm tra đảm bảo chất lượng (QA) cùng nhau gặp gỡ và tiếp xúc khách hàng để có thể nắm bắt một cách chính xác nhất tất cả các yêu cầu của khách hàng, tránh những yêu cầu trùng lặp và đối nghịch nhau, cùng xây dựng mục tiêu, phạm vi dự án, xác định những nhân tố giúp cho dự án thành công đồng thời phân tích những rủi ro có thể xảy ra, gây ảnh hưởng đến sự thành công của dự án.

2. LẬP BẢN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP – ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ

Đội ngũ cán bộ quản lý dự án vẫn tiếp tục làm việc chặt chẽ với khách hàng để từ đó xây dựng bản yêu cầu kỹ thuật, bản đề xuất giải pháp chi tiết, kế hoạch triển khai dự án cũng như bản dự toán của dự án.

3. THỰC THI DỰ ÁN

Các trưởng dự án (quản lý dự án) sẽ thường xuyên liên lạc với khách hàng và đội ngũ triển khai để đảm bảo sự kết nối liên tục giữa hai bên, đảm bảo công việc vẫn trong vòng kiểm soát và vẫn theo đúng yêu cầu ban đầu hoặc kịp thời điều chỉnh khi có thay đổi về yêu cầu từ khách hàng. Đội ngũ quản lý chất lượng vẫn theo dõi tình hình dự án, lập bản báo cáo hàng tuần cho giám đốc dự án.

4. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Đội ngũ cán bộ quản lý chất lượng của YoungIT sẽ cùng tham gia vào dự án từ khâu khảo sát yêu cầu cho đến khi hoàn thành dự án. Sản phẩm được kiểm tra chặt chẽ theo đúng quy trình chất lượng để đảm bảo sản phẩm mang đến khách hàng đạt chất lượng tốt nhất, ít lỗi nhất. Chúng tôi luôn quan tâm đến nhận xét, đóng góp ý kiến của khách hàng để ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Mỗi cuối dự án, chúng tôi sẽ gửi bảng khảo sát để lấy ý kiến của khách hàng. Đây là cơ sở để chúng tôi cải tiến chất lượng phục vụ của mình để đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu chính đáng từ khách hàng.

5. BẢO HÀNH BẢO TRÌ SẢN PHẨM

Dự án sau khi hoàn thành sẽ được YoungIT bảo hành theo đúng thời gian cam kết với khách hàng. Hết thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ đề nghị khách hàng ký tiếp hợp đồng bảo trì với chi phí hợp lý. Quy trình bảo hành bảo trì vần luôn được bảo đảm kiểm soát bởi đội ngũ đảm bảo chất lượng của công ty.

LIÊN HỆ

Kỹ sư – Lý Sỹ Ngọc Lầu

Điện thoại: 097 990 9977