A- ÁP DỤNG CHO CHỮ

CÁCH 1:

1. Chữ chạy ngang từ phải qua trái
Đây là đoạn mã cơ bản nhất, bạn chỉ việc để dòng chữ cần cho chạy vào giữa 2 thẻ MARQUEE là được.
Đoạn mã:

<marquee>www.youngit.net</marquee>

Kết quả:

www.youngit.net

Lưu ý quan trọng: Thẻ marquee phía sau lúc nào cũng phải có dấu “/” ngay trước nhé, nếu không sẽ bị lỗi chạy cả bài viết luôn đó. Chú ý điều này là được!
Từ đoạn mã cơ bản ở trên, chúng ta đặt các thuộc tính khác nhau vào trong thẻ marquee để tạo dòng chữ chạy với nhiều kiểu khác nhau.
2. Chữ chạy ngang từ trái qua phải:

<marquee direction=”right”>www.youngit.net</marquee>

Kết quả: www.youngit.net
3. Chữ chạy từ trên xuống dưới:

<marquee direction=”down”>www.youngit.net</marquee>

www.youngit.net

4. Chữ chạy từ dưới lên trên:

<marquee direction=”up”>www.youngit.net</marquee>

www.youngit.net
5. Chữ chạy qua lại:

<marquee behavior=”alternate”>www.youngit.net</marquee>

www.youngit.net

6. Chữ đứng, mũi tên 2 bên chạy ra vào:

<marquee behavior=”alternate” width=”10%”>>></marquee>www.youngit.net<marquee behavior=”alternate” width=”10%”><< </marquee>

>>www.youngit.net<<
7. Chữ chạy có màu nền:

<font ><marquee direction=”left” style=”background:orange”>www.youngit.net</marquee></font>

www.youngit.net
8. Chữ chạy có khung xung quanh:

<marquee style=”border:blue 2px SOLID”>www.youngit.net</marquee>

www.youngit.net
9. Chữ chạy và biến mất:

<marquee behavior=”alternate”><marquee width=”150″>www.youngit.net</marquee></marquee>

www.youngit.net

10. Chữ chạy ngang, rê chuột vào thì đứng, đưa chuột ra chạy tiếp:

<marquee onmouseover=”this.stop()” onmouseout=”this.start()” scrollamount=”2″>www.youngit.net</marquee>

www.youngit.net

 

CÁCH 2:

Đầu tiên là đoạn code sẽ có cấu trúc chung như thế này:

<marquee id=”marq” scrollamount=”3” direction=”up” loop=”50” scrolldelay=”0″ behavior=”scroll onmouseover=”this.stop()” onmouseout=”this.start()”> *** </marquee> 

 

*** Các thông số:
scrollamount và scrolldelay: là điều chỉnh thông số về tốc độ và thời gian.
direction: là hướng chạy của đối tượng mà ta cho chạy. có 4 hướng là: left – right – down – up
loop: là số lần lặp của đối tượng.
behavior: là hiệu ứng chạy của đối tượng, có 3 giá trị: slide – alternate – scroll

  • Slide: chạy tới khi chạm lề thì dừng lại.
  • alternate: chạy tới khi chạm lề thì chạy ngược lại.
  • scroll: là kiểu mặt định, kiểu này tự động áp dụng vào tất cả các hình thức còn lại.

** chú ý: những phần bôi xanh là những phần dùng để thay đổi thuộc tính theo ý ta mong muốn

Áp dụng cho text.
Việc áp dụng vào text thì cũng khá đơn giản, trên phần code chung có 3 dấu sao bị bôi xanh ( *** ) là phần mà ta sẽ đưa đoạn text mà ta muốn cho chạy vào vị trí đó.

Đối với text thì ta cũng có thể thêm vào các thuốc tính như font color, style, font-color,…

B- ÁP DỤNG CHO HÌNH ẢNH

Cũng tương tự như phần áp dụng cho text, ta chỉ việc thêm nội dung vào 3 dấu sao đó, nhưng ở đây ta thay bằng thẻ <img>.
Ví dụ để làm cho hình ảnh chạy từ dưới lên và khi ta rê chuột vào thì hình sẽ đứng lại và có link liên kết cho hình, thì ta sửa code lại thành:

<marquee id=”marq” scrollamount=”3″ direction=”up” loop=”50″ scrolldelay=”0″ onmouseover=”this.stop()” onmouseout=”this.start()”>

<a href=”Link”><img src=”Link hình ảnh” title=”Ghi chú cho ảnh” width=”200″ height=”300″/> </a>

<a href=”Link”><img src=”Link hình ảnh” title=”Ghi chú cho ảnh” width=”200″ height=”300″/> </a>

……………………………( Thêm link vào đây)

<a href=”Link”><img src=”Link hình ảnh” title=”Ghi chú cho ảnh” width=”200″ height=”300″/> </a>
</marquee>

 

 

*** Các thông số.
Cũng như các thông số ở  trên, chỉ thay đổi 1 số cái như thẻ <a>, thẻ< img>

<a href=”Link”> là thẻ chứa link mà khi ta click vào hình sẽ dẫn ta tới link đó, các bạn nên thêm thuộc tính target=”_blank” và để mở link ở cửa sổ mới.
<img src=”Link hình ảnh”>  đây chính là phần chèn link ảnh mà ta cần đưa vào để chạy. title ghi chú cho từng bức ảnh, nó sẽ hiện lên khi ta trỏ chuột vào ảnh. Các bạn cũng có thể thêm vào nó vào 1 cái table, hoặc thêm vào các thuộc tính như width, height để định dạng cố định size ảnh.